Välkommen till Nybro S:t Sigfrid

Välkommen till min sida som Svenska Kyrkan och kyrkor i Sverige. Jag är utbildad tapetserare och har under många år specialiserat mig på renovering och restaurering av svenska kyrkorum. Jag har alltid varit intresserad av kyrkobyggnader men med åren utvecklat ett allt större intresse som jag gärna vill dela med mig av här. Svenska kyrkor kommer i många olika storlekar, stilar och utföranden men har alla gemensamt att de är en del av vårt historiska kulturarv och visar på arkitektonisk historia. Kyrkan är en plats för eftertanke och reflektion, vilket jag tycker är något vi alla kan behöva i dagens ofta stressiga samhälle.

Välkommen till Nybro S:t Sigfrid

Svenska kyrkan och S:t Sigfrid

Svenska kyrkan har idag 6,2 miljoner medlemmar och är en evangelisk-luthersk folkkyrka. Det är det största trossamfundet i Sverige. Det finns idag runt 3700 kyrkor runt om i Sverige. Kyrkobyggnader är alltid fantastiska oavsett stil och arkitektonisk utformning, men några kyrkor sticker naturligtvis ut. Bland mina favoriter finns Sankt Sigfrids kyrka i Småland, som trots att den varken är bland de större eller mer uppseendeväckande bjuder på en rik historia och visar på hur mindre kyrkobyggnader kan skapa en mysig och ombonad känsla som ibland saknas i större kyrkor. I mitt arbete inom Svenska Kyrkan har jag haft förmånen att besöka många kyrkor, men just Sankt Sigfrids sticker ut som något extra.

Församlingen och dess kyrkor

Inom Svenska Kyrkan finns det 13 olika stift på regional nivå, som vart och ett leds av en biskop. Under varje stift finns församlingar, vilka ligger på en lokal nivå. Nybro S:t Sigfrids församling är en del av Växjö stift, och inom församlingen finns det två stora kyrkor: Nybro kyrka och Sankt Sigfrids kyrka. Namnet S:t Sigfrid anspelar på helgonet Sankt Sigfrid, som var en engelsk missionär som var verksam i Norge och Sverige under 1000-talets första hälft. Enligt traditionen ses han som den första biskopen av Växjö stift.

En mindre kyrka med traditionell historia

Sankt Sigfrids kyrka är en mindre kyrka med karaktär och stil. Kyrkan byggdes under 1800-talets stora byggnadsperiod för just kyrkor, och Sankt Sigfrids kyrka skiljer sig från övriga kyrkor i samma område, vilka ofta är byggda i empirestil. Sankt Sigfrids kyrka har istället en romansk rundbågestil och har inslag från både nyromantiken och nygotiken. I kyrkans torn hänger två stora klockor och storklockan är gjuten år 1860 av J.P. Forssberg i Calmar. Insidan av kyrkan präglas av ett brutet blått tak, vita väggar och en bänkinredning från kyrkans byggnadstid. Även predikstolen är gammal och härstammar ända från 1700-talet. Kyrkans orgel är mekanisk och byggdes år 1887 i Stockholm.