Kyrkans Aktiviteter

Den sociala gemenskapen som kyrkan står för innebär att vi samlas och anordnar olika aktiviteter. Allt som hör till livet – dess högtider i glädje och i sorg vill kyrkan vara en del av. Där finns vi som arbetar och verkar i Sankt Sigfrid kyrkan till för dig. Dop, vigsel och begravningar tillhandahålls av kyrkan. Kyrkan är öppen för alla typer av intressegrupper och kännetecknas av att kyrkdörrarna skall vara öppna inför nytänkande och progressivitet. Intresset av att anordna en spelkväll har uppkommit som förslag och skall tas i betänkande. Kyrkan välkomnar alla typer av sociala aktiviteter som för oss människor närmare varandra. Historiskt och traditionellt har kyrkan alltid inneburit följande aktiviteter och gör förstås fortfarande.

Dopet

Ett barn har fötts och sett dagen ljus. Vid dopet och namngivningen får barnet genom prästen Guds välsignelse och barmhärtighet – ceremonin syftar till att skapa samhörighet emellan Gud och det nyfödda barnet. Inför hela församlingen döper prästen barnets hjässa med vatten. Symbolen för rening. Att döpas kan även vuxna och ungdomar göra. Om man inte är döpt tidigare. Eftersom ett kristet dop gäller för alltid – kan man endast döpas en gång i livet.

Kyrkans Aktiviteter

Konfirmationen

Många av de personer som konfirmerat sig minns denna händelse med glädje, lust och meningsfullhet. Att åka på konformationsläger, träffa nya kompisar och diskutera allt mellan himmel och jord gör att man lär sig mer om sig själv och om andra. Konfirmationen innebär att man diskuterar bibelns olika budskap, om livet, kärleken, lyckan och sorgen. Vad är det att innebära att vara människa? Stora frågor som delas med alla andra.

Diakonin

Kyrkans sociala arbete. Att hjälpa och stötta de mindre bemedlade i samhället. Diakonin kännetecknas av att försöka förverkliga den kristna tron i praktisk handling. Arbetet sker och samverkar till viss del med kommun, landsting och ideella organisationer. Kyrkans sociala arbete utformas och reformeras genom att ta hänsyn till människors behov och ge de resurser av stöd och hjälp som kyrkan kan bistå med. Det goda samtalet finns inom kyrkan och att lätta sitt hjärta till någon med absolut tystnadsplikt kan vara ett sätt att minska den börda många bär ensam inom sig. Kyrkan välkomnar alla vara delaktiga i det goda samtalet. Berätta din livsberättelse, svår, traumatisk eller hemsk – kyrkans öron finns till för alla medmänniskor.