Kyrkans historia

Sankt Sigfrids kyrka är en kyrka som ligger i en liten kyrkby med samma namn som ligger i Småland. Mer exakt så ligger den lilla i Nybro kommun och Kalmars län. Orten är inte särskilt stor, där bor ungefär 400 personer på en yta som är ca 45 km. Kyrkan har alltid haft en stor och framträdande roll i på denna lilla ort och fortsätter att ha det även i dessa tider då antalet aktivt troende och kyrkgående personer minskat markant.

Namngiven efter ett helgon

Orten, precis som kyrkan har fått sitt namn efter helgonet Sankt Sigfrid. Sigfrid var en engelsk biskop som var ute på ett missionsuppdrag i Sverige.

Kyrkans historia

Han var aktiv här under den första delen av 1000- talet och blev sedan en av de mest framstående helgonen under medeltiden. Sankt Sigfrid utgör även motivet för den altartavla som nu pryder kyrkan. Sven- Bertil Svensson är konstnären bakom tavlan där Sankt Sigfrid ses utföra en dopceremoni. Sven- Bertil är en av våra främsta kyrkokonstnärer. Hans verk kan ses i över 80 olika svenska kyrkor. Den tidigare altartavlan, som målades redan på 1600- talet finns också kvar i kyrkan men är nu placerad över kyrkans utgång.

Kyrkan i Sankt Sigfrid började byggas under 1800- talet. Under den här tiden rådde det en stor byggbom i kyrkokretsar och många nya kyrkor uppfördes. Så också i Sankt Sigfrid där den nya kyrkan stod klar 1888. Samma år invigdes den också av Pehr Sjöbring som var en av de sista biskoparna som tjänstgjorde i Kalmars stift.

Detaljer om Sankt Sigfrid

Även om många kyrkor uppfördes under denna tidsperiod så skiljer sig Sankt Sigfrid från de flesta andra. För det första så är den uppförd i en blandning av nygotisk och nyromantisk stil och inte i empirstil som majoriteten av svenska kyrkor från 1800- talet. Dessutom valde man att inte använda sig av det vanliga materialet maskinslaget tegel när man byggde kyrkan, den uppfördes istället i granit. Detta gör att kyrkan sticker ut och bidrar till stor del till dess vackra och pampiga utseende.

I kyrkan finns mycket av inredningen från kyrkans tillkomst kvar. Bland annat de ursprungliga bänkarna kvar i kyrkorummet. Dessutom finns den gamla predikstolen kvar och även orgeln är tillverkad samtidigt som kyrkan. Utöver detta finns en hel del vacker konst i Sankt Sigfrids kyrka- bland annat kan man stoltsera med tre skulpturer i trä som stammar från 1600- talet.