Nybro Kommun

Nybro kommun är en mycket trevlig liten ort som ligger belägen i Karlmar län, med bland annat Emmaboda och Lessebo som angränsande kommuner. Här bor endast ca 20 000 permanenta invånare på ungefär 1200 kvadratkilometer, varav de med utländsk bakgrund utgör ungefär 10 %. Avståndet till Kalmar är ca 30 kilometer.

Bo och arbeta i Nybro

Till Nybro Kommun flyttar människor som uppskattar landsbygden och friluftslivet, men även de som vill bo i en mysig småstad eller på mindre orter, där den genuint svenska känslan fortfarande lever kvar. Det finns flertalet tomter och mark till salu i kommunen, och vid intresse gör man enklast för sig genom att inledningsvis söka sig till kommunens hemsida, www.nybro.se.
Nybro har alltid välkomnat invandrare genom åren och erbjuder därför ett stort stöd för dessa nya medborgare i form utav SFI, komvux, praktik. Här finner man de flesta talade språk och framförallt framträdande är arabiskan, somaliskan och darin.
Man har stort fokus på jämställdhets- och likvärdighetsfrågor vilket till exempel resulterat i det årliga ”Likabehandlingspriset” där Nybro Kommun årligen utdelar pris till den privatperson eller organisation som under året särskilt aktivt arbetat för att upprätthålla och utveckla likabehandling, jämställdhet och mångfald. Man investerar kraftigt i idrotts- och friluftsliv, bland annat vad gäller sporter med hund och golf, vilket år 2016 gjorde att kommunen tilldelades det ärorika priset ”Årets idrottskommun”.
Arbetsmarknaden i Nybro är starkt inriktad på vård, omsorg och skola. Här finns flertalet tjänster att söka för den som är både välutbildad eller söker praktik. Kommunen har även en stark historia vad gäller glasbruk, och här är många av invånarna anställda. Besök gärna Pukebergs eller Nybros Glasbruk, för att ta del av den omhuldade nostalgin!

Förändring och utveckling

Tyvärr har Nybro erfarit en stor utflyttning de senaste åren. Många människor söker sig mot närliggande kommuner eller framförallt mot storstäderna, framförallt för att söka arbete eller komma närmare ”civilisationen”. Detta har kommunen arbetat hårt med för att förhindra, och genom stora och moderna projekt önskar de få Nybro att locka en större befolkning. Nybro Kommun har egentligen aldrig haft ett särskilt stort befolkningsantal, det är en liten pittoresk småstad vilket man också gärna velat värna om. Men sedan 1970-talet har befolkningsantalet sjunkit successivt och omfattande varför man nu kämpar för att göra kommunen mer attraktiv. I och med att flyktingkrisen slog Sverige hårt, har dock Nybro tagit emot allt fler invandrare, och hoppas på att detta ska vara en av de anledningar som återupplivar kommunen, föryngrar och aktiverar arbetsmarknaden samt ger en rikare kultur och mångfald.

Nybro är en kommun som växer och frodas, med ett rikt kulturliv och ett stort fokus på de viktigaste humanitära frågorna som jämställdhet, lika värde och hjälp till barn, ungdomar, kvinnor och nyanlända.
Välkommen till Nybro Kommun!